Rekomendacje ministerialne

Rekomendacje Ministerialne

Projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, jest zgodny z promowaną przez UE koncepcją otwartej nauki – w tym otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych. Rekomendacje UE, dotyczące poparcia idei otwartej nauki, są realizowane przez MNiSW, działaniami wspomagającymi – wydają zalecenia. Najważniejsze z nich:

List w sprawie otwartego dostępu do publikacji naukowych,  zawierający zalecenie realizacji , przez jednostki naukowe i uczelnie, rekomendacji MNiSW w zakresie otwartego dostępu zawartych w dokumencie pn. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce. Szczególny nacisk położony został na zalecenia dotyczące przyjmowania instytucjonalnych polityk otwartego dostępu, wyznaczania pełnomocników ds. otwartego dostępu, szkolenia pracowników naukowych, wykorzystania potencjału bibliotek akademickich, deponowania pełnych tekstów artykułów naukowych w otwartych repozytoriach oraz tworzenia infrastruktury otwartego dostępu, w tym repozytoriów.

Program finansowany przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od roku 2010, umożliwiający  autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich,  publikowanie bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer,  na zasadzie swobodnego dostępu Open Access.image_print

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Rekomendacje ministerialne