Konferencja

Zapraszamy do udziału w telekonferencji pn. „Polska Platforma Medyczna jako przestrzeń współpracy i promocji osiągnięć naukowych polskiej medycyny”, która odbędzie się w dniu 20 października 2020 r.

Komitet organizacyjny:

Kierownik Projektu – Renata Sławińska
Koordynatorzy Projektu:
Danuta Dąbrowska-Charytoniuk – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Anna Grygorowicz – Gdański Uniwersytet Medyczny
Ewa Nowak – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Renata Birska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dagmara Budek – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dominika Sidorska – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Irmina Utrata – Warszawski Uniwersytet Medyczny
Jolanta Przyłuska – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Honorowy patronat:

Komitet Sterujący Projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” pod przewodnictwem prof. dr. hab. Piotra Dzięgiela – Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Program:

  • 10.00 Otwarcie konferencji
  • 10.15-10.30 Renata Sławińska: Realizacja projektu partnerskiego PPM
  • 10.30-10.50 Paweł Tarkowski, Anna Ajdukiewicz-Tarkowska, Irmina Utrata: CRIS i repozytorium, kompleksowa informacja o potencjale badawczym polskich naukowców z obszaru medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu (prezentacja do pobrania)
  • 10.50-11.10 Anastazja Śniechowska-Karpińska, Renata Birska: Różni użytkownicy – różne potrzeby – jedna odpowiedź: Polska Platforma Medyczna (prezentacja do pobrania)
  • 11.10-11.30 Agata Majewska, Tomasz Nowocień, Dagmara Budek, Edyta Rogowska: PPM – unikatowy projekt otwarty na współpracę (prezentacja do pobrania)
  • 11.30-11.50 Jolanta Przyłuska: Polityka otwartości Polskiej Platformy Medycznej (prezentacja do pobrania)
  • 11.50-12.10 Agnieszka Czarnecka, Agnieszka Milewska, Jolanta Przyłuska, Paweł Tarkowski: Dane badawcze na Polskiej Platformie Medycznej (prezentacja do pobrania)
  • 12.10-12.30 Łukasz Skonieczny: Otwartość i dostępność zasobów nauki w systemach CRIS. Realizacja założeń 5* Open Data i WCAG w projekcie PPM (prezentacja do pobrania)
  • 12.30-12.50 Agnieszka Janucik, Monika Fiedorowicz: O otwartości inaczej czyli WCAG w dokumentach pełnotekstowych – praca z plikami
  • 12.50 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Formularz rejestracji


Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Konferencja