FAQ

Frequently Asked Questions

Dostęp do platformy będzie bezpłatny.

    Do założenia konta na PPM będą uprawnieni pracownicy naukowi i doktoranci partnerów projektu.

Zdeponowane na PPM materiały każdy będzie mógł pobrać i wykorzystać zgodnie z licencją udzieloną przez autora.

Na platformie nie będzie można deponować artykułów z prasy codziennej, będą gromadzone i udostępniane tylko publikacje z czasopism naukowych, publikacje z recenzowanych materiałów z konferencji, monografie naukowe, rozdziały z monografii naukowych, dysertacje oraz dane badawcze.

Publikacje będą wprowadzane do systemu przez redaktora repozytorium lub autora, o ile posiada on swój profil naukowca na platformie.

Możliwość usuwania zdeponowanych publikacji będą mieli, tylko w uzasadnionych przypadkach, redaktorzy repozytorium.

Publikacje, na które wydawca nałożył embargo będą mogły znaleźć na platformie PPM, ale do upływu okresu embarga nie będą widoczne dla użytkowników platformy.

Udostępniane dane będą zgodne ze standardem 5-Star Open Data, większość na poziomie 4 lub 5.

Udostępnienie platformy użytkownikom planowane jest w drugiej połowie 2020 roku.

faq


 
FAQ