Aktualności

Prezentacje PPM: Warszawski Uniwersytet Medyczny
21
Prezentacje promujące projekt przeprowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny: prezentacja na konferencji ”National Scientific Medical Library of Ukraine”,  Konferencja miała miejsce we Lwowie 16-17.V.2019 r. Library Staf Week Erasmus+ Reims, France 2 lipca  2019          
Prezentacje PPM: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
21
– Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu: II Seminarium z cyklu otwieranie nauki – praktyka i perspektywy „Otwieranie danych i zarządzanie informacją naukową drogą do doskonałości naukowej” Wrocław, 6-7 listopada 2017 Jolanta Przyłuska: Kształtowanie instytucjonalnej polityki otwartości – kontekst prawny. – Opracowanie i przeprowadzenie ankiety nt. otwartego dostępu do publikacji naukowych w celu pozyskania informacji nt.… Czytaj dalej: Prezentacje PPM: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Prezentacje PPM: Pomorski Uniwersytet Medyczny
31
1. Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” dwukrotnie został zaprezentowany w trakcie wydarzeń promocyjnych w Szczecinie. Pierwszą okazją stały się Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Szczecinie. Prezentacja projektu odbyła się w Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (10 maja 2019 r.). Projekt PPM zajął pierwsze miejsce w programie Polski… Czytaj dalej: Prezentacje PPM: Pomorski Uniwersytet Medyczny
Ankieta na temat danych badawczych
21
Szanowni Państwo, Budowany przez polskie biblioteki medyczne Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (PPM) wpisuje się w realizację zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia zasobów otwartej nauki. PPM będzie gromadzić i promować dorobek naukowy partnerów oraz udostępniać go na zasadach Open Access. Zgodnie z przyjętą w ramach Projektu u poszczególnych partnerów… Czytaj dalej: Ankieta na temat danych badawczych
Wspólna polityka otwartości
24
W ramach Zadania 3. „Przygotowanie zasobów do wprowadzenia do systemu, wprowadzenie i udostępnianie zasobów” zespół ds. polityki otwartości wypracował tekst oraz ścieżki dojścia do wspólnej polityki otwartego dostępu wraz regulaminem repozytoriów lokalnych.  Jednolity tekst polityki otwartości został poparty analizą prawną w jednostkach i jest zgodny z definicją polityki otwartego dostępu rekomendowaną przez MNiSW. Podzadanie 3.1.… Czytaj dalej: Wspólna polityka otwartości
Licencje CC
24
W zakładce „Wzory licencji CC do pobrania” zostały umieszczone wzory umów licencyjnych, jakie Autorzy i Twórcy będą mogli podpisywać z Partnerami Projektu PPM, by utwór lub dane badawcze mogły znaleźć się w Repozytorium PPM. Wkrótce wraz z treścią poszczególnych licencji (opartych na wzorach licencji Creative Commons 4.0) zamieścimy krótką instrukcję, którą licencję wybrać, by pozwolić… Czytaj dalej: Licencje CC
Nowoczesna biblioteka w zabytkowym Pałacu Branickich w Białymstoku
28
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieści się pamiętającym XVI wiek Pałacu Branickich. To najważniejszy zabytek w Polsce północno-wschodniej i jednocześnie główna siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Historyczny ciężar tego obiektu w żaden sposób nie przeszkadza w funkcjonowaniu nowoczesnej, multizadaniowej biblioteki. W chwili obecnej realizowany jest w niej projekt tworzenia Polskiej Platformy Medycznej. Unikatowej przestrzeni… Czytaj dalej: Nowoczesna biblioteka w zabytkowym Pałacu Branickich w Białymstoku

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Nowoczesna biblioteka w zabytkowym Pałacu Branickich w Białymstoku