Aktualności

Szkolenie WCAG

Szkolenie WCAG
3 marca 2020

W dniach 2 – 3 marca 2020 roku  odbyło się w Warszawie szkolenie dotyczące tworzenia dostępnych dokumentów Word i PDF, skierowane do redaktorów przygotowujących pliki na potrzeby osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidzących i niedowidzących). Dostosowanie plików utworów naukowych dla potrzeb odbiorców o szczególnych potrzebach jest realizacją jednego z ważnych celów Projektu PPM – „Zwiększenie dostępności do zasobów nauki gromadzonych u Partnerów Projektu dla osób niewidzących, niedosłyszących poprzez dostosowanie i cyfrową prezentację danych zgodnie ze standardami WCAG 2.0.”. Jest to jednocześnie realizacja zapisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Pierwsza część szkolenia prowadził Pan Marcin Luboń z Fundacji Widzialni, który omówił kwestie dostępności cyfrowej, jako zadania stojącego przed wszystkimi podmiotami publicznymi. W części praktycznej szkolenia,  uczestnicy poznali elementy istotne w procesie dostosowywania dokumentów dla osób o szczególnych potrzebach, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niewidzących i niedowidzących, oraz z innymi szczególnymi potrzebami. Szkolenie to miało charakter w większej części praktyczny i polegało na przekształcaniu przykładowych plików, przeznaczonych do zamieszczenia w systemie PPM m.in. w pliki pdf dostępne dla programów czytających.

W drugiej części szkolenia zostały przekazane rekomendacje Wykonawcy systemu PPM – Konsorcjum Sages Sp. z o.o. i Politechniki Warszawskiej – w zakresie masowego dostosowywania plików, m.in. metody i narzędzia automatycznej/masowej konwersji plików, sposoby deponowania plików w systemie OMEGA-PSIR z uwzględnieniem wariantu WCAG.

Podsumowaniem szkolenia było także przygotowanie instrukcji „PDF WCAG Szybka Ścieżka”, systematyzującej przyjętą ścieżkę postępowania z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności pozyskanych na szkoleniu. Zespoły Partnerów przystąpiły do przygotowywania plików dokumentów, planowanych do udostępnienia na platformie Polska Platforma Medyczna.


Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Szkolenie WCAG