Podpisanie umowy z Wykonawcą

Dnia 7 stycznia 2020 r. Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Prof. dr hab. Piotr Ponikowski podpisał umowę z Wykonawcą systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym – konsorcjum Sages sp. z o.o. i Politechnika Warszawska. W imieniu konsorcjum umowę podpisał dr Jakub Koperwas – Prezes Zarządu spółki Sages. To kluczowy moment w realizacji projektu. Wdrożenie 8 instalacji lokalnych oraz platformy centralnej potrwa 5 miesięcy. U wszystkich Partnerów Projektu powstały zespoły, które będą odpowiadały za proces wdrożenia po stronie instytucji. Powstający system będzie łączył strukturę systemu CRIS (Current Research Information System) i repozytorium, tym samym dotyczył różnych aspektów działalności badawczej i stanowił centralne źródło informacji na temat naukowców oraz ich działalności, służące do raportowania oraz upowszechniania potencjału badawczego.

Fot. Tomasz Walów