Prezentacje PPM: Gdański Uniwersytet Medyczny

1. 24 czerwca 2019 – O otwartych danych badawczych na I Kongresie Bibliotek Szkół Wyższych

Podczas spotkania polskich bibliotekarzy akademickich na I Kongresie Bibliotek Szkół Wyższych, jaki obradował od 14 do 16 czerwca br. w Łodzi, zaprezentowano wyniki ankiety opracowanej w ramach przygotowań do uruchomienia Repozytorium PPM i przeprowadzonej wiosną tego roku wśród polskich naukowców medycznych, badającej ich stosunek do otwierania danych badawczych oraz ich wiedzę na ten temat. Wystąpienie zatytułowane Otwarte dane medyczne – morze potencjału, ocean wyzwań, przygotowane przez bibliotekarzy Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Annę Grygorowicz, Agnieszkę Milewską i Natalię Wiśniewską przedstawiła mgr Natalia Wiśniewska. 29 sierpnia 2019 – Wyniki ankiety na temat otwartych danych badawczych opublikowane

Please wait while Flipbook PDF viewer is loading...

2. Wyniki ankiety badającej stosunek naukowców z polskich uczelni medycznych do otwierania danych badawczych zostały opublikowane. Przeprowadzający ankietę bibliotekarze Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w sierpniu br. zdeponowali jej rezultaty w międzynarodowym repozytorium Zenodo. Tym samym twórcy badania włączyli się w nowe trendy w nauce, zapewniając wszystkim zainteresowanym otwarty dostęp do wyników przeprowadzonego sondażu. Zapraszamy do zapoznania się z tymi wynikami https://zenodo.org/record/3368256#.XY3N3EYzaUlz

3. 25 września 2019 – O deponowaniu danych badawczych w repozytoriach na XXXVII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych

Pierwsze w Polsce biblioteczne otwarte dane badawcze – od teorii do praktyki to tytuł referatu, jaki pracownicy Biblioteki Głównej GUMed, mgr Agnieszka Milewska i mgr Natalia Wiśniewska, przedstawili w trakcie obrad XXXVII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych w Bydgoszczy, w dniach 16-18 września br. Autorki wystąpienia kontynuują temat danych badawczych, który zapoczątkowany został w Łodzi, na I Kongresie Bibliotek Szkół Wyższych. Wnioski z przeprowadzonej przez nie ankiety, dotyczącej wiedzy i nastawienia naukowców do otwierania danych badawczych, jasno wskazują, że prócz osobistych przekonań, duży wpływ na decyzję badaczy ma brak wiedzy na temat zarządzania i deponowania danych. Naukowcy oczekują pomocy bibliotek w tej kwestii. Autorki, aby jak najlepiej przygotować się do wypełniania tego zadania, postanowiły przejść wszystkie etapy procesu badawczego na przykładzie własnych badań. W prezentacji omówiono drogę do deponowania danych w otwartym dostępie, zasady dobrych praktyk i wnioski, które będą stanowić oparcie dla przyszłych szkoleń i warsztatów organizowanych dla pracowników naukowych w ramach projektu PPM.

Please wait while PDF to Flipbook viewer is loading...

4. 11 października 2019 – Jeszcze raz o projekcie PPM, tym razem w Gdańsku

10 października 2019 r. w Gdańsku, na III Pomorskiej Konferencji Open Science – otwarte dane dla nauki i społeczeństwa (9-10.10.2019), kolejny raz przedstawiano projekt PPM. Natalia Wiśniewska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mówiła o założeniach projektu oraz procesie deponowania przez Bibliotekę Główną GUMed w repozytorium Zenodo https://zenodo.org/record/3368256#.XY3N3EYzaUlz pierwszych danych bibliotecznych zawierających wyniki ankiety przeprowadzonej  wśród naukowców na temat otwierania danych badawczych.

Please wait while PDF to Flipbook viewer is loading...