Aktualności

Prezentacje PPM: Gdański Uniwersytet Medyczny

Prezentacje PPM: Gdański Uniwersytet Medyczny
22 października 2019
image_print

1. 24 czerwca 2019 – O otwartych danych badawczych na I Kongresie Bibliotek Szkół Wyższych

Podczas spotkania polskich bibliotekarzy akademickich na I Kongresie Bibliotek Szkół Wyższych, jaki obradował od 14 do 16 czerwca br. w Łodzi, zaprezentowano wyniki ankiety opracowanej w ramach przygotowań do uruchomienia Repozytorium PPM i przeprowadzonej wiosną tego roku wśród polskich naukowców medycznych, badającej ich stosunek do otwierania danych badawczych oraz ich wiedzę na ten temat. Wystąpienie zatytułowane Otwarte dane medyczne – morze potencjału, ocean wyzwań, przygotowane przez bibliotekarzy Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Annę Grygorowicz, Agnieszkę Milewską i Natalię Wiśniewską przedstawiła mgr Natalia Wiśniewska. 29 sierpnia 2019 – Wyniki ankiety na temat otwartych danych badawczych opublikowane

Please wait while Flipbook PDF viewer is loading...

2. Wyniki ankiety badającej stosunek naukowców z polskich uczelni medycznych do otwierania danych badawczych zostały opublikowane. Przeprowadzający ankietę bibliotekarze Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w sierpniu br. zdeponowali jej rezultaty w międzynarodowym repozytorium Zenodo. Tym samym twórcy badania włączyli się w nowe trendy w nauce, zapewniając wszystkim zainteresowanym otwarty dostęp do wyników przeprowadzonego sondażu. Zapraszamy do zapoznania się z tymi wynikami https://zenodo.org/record/3368256#.XY3N3EYzaUlz

3. 25 września 2019 – O deponowaniu danych badawczych w repozytoriach na XXXVII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych

Pierwsze w Polsce biblioteczne otwarte dane badawcze – od teorii do praktyki to tytuł referatu, jaki pracownicy Biblioteki Głównej GUMed, mgr Agnieszka Milewska i mgr Natalia Wiśniewska, przedstawili w trakcie obrad XXXVII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych w Bydgoszczy, w dniach 16-18 września br. Autorki wystąpienia kontynuują temat danych badawczych, który zapoczątkowany został w Łodzi, na I Kongresie Bibliotek Szkół Wyższych. Wnioski z przeprowadzonej przez nie ankiety, dotyczącej wiedzy i nastawienia naukowców do otwierania danych badawczych, jasno wskazują, że prócz osobistych przekonań, duży wpływ na decyzję badaczy ma brak wiedzy na temat zarządzania i deponowania danych. Naukowcy oczekują pomocy bibliotek w tej kwestii. Autorki, aby jak najlepiej przygotować się do wypełniania tego zadania, postanowiły przejść wszystkie etapy procesu badawczego na przykładzie własnych badań. W prezentacji omówiono drogę do deponowania danych w otwartym dostępie, zasady dobrych praktyk i wnioski, które będą stanowić oparcie dla przyszłych szkoleń i warsztatów organizowanych dla pracowników naukowych w ramach projektu PPM.

Please wait while PDF to Flipbook viewer is loading...

4. 11 października 2019 – Jeszcze raz o projekcie PPM, tym razem w Gdańsku

10 października 2019 r. w Gdańsku, na III Pomorskiej Konferencji Open Science – otwarte dane dla nauki i społeczeństwa (9-10.10.2019), kolejny raz przedstawiano projekt PPM. Natalia Wiśniewska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mówiła o założeniach projektu oraz procesie deponowania przez Bibliotekę Główną GUMed w repozytorium Zenodo https://zenodo.org/record/3368256#.XY3N3EYzaUlz pierwszych danych bibliotecznych zawierających wyniki ankiety przeprowadzonej  wśród naukowców na temat otwierania danych badawczych.

Please wait while PDF to Flipbook viewer is loading...


Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Prezentacje PPM: Gdański Uniwersytet Medyczny