Prezentacje PPM: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prezentacje promujące projekt przeprowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny:

prezentacja na konferencji ”National Scientific Medical Library of Ukraine”,  Konferencja miała miejsce we Lwowie 16-17.V.2019 r.

Please wait while PDF Flipbook viewer is loading...

Library Staf Week Erasmus+ Reims, France 2 lipca  2019

Please wait while Flipbook PDF viewer is loading...