Aktualności

Prezentacje PPM: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Prezentacje PPM: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
21 października 2019
image_print

– Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu:

II Seminarium z cyklu otwieranie nauki – praktyka i perspektywy „Otwieranie danych i zarządzanie informacją naukową drogą do doskonałości naukowej” Wrocław, 6-7 listopada 2017

Jolanta Przyłuska: Kształtowanie instytucjonalnej polityki otwartości – kontekst prawny.

Please wait while Flipbook PDF viewer is loading...

– Opracowanie i przeprowadzenie ankiety nt. otwartego dostępu do publikacji naukowych w celu pozyskania informacji nt. działań w zakresie otwartego dostępu prowadzonych lub planowanych, skali stosowania otwartego dostępu oraz opracowanie prezentacji w 24 stycznia 2018:

Jolanta Przyłuska, Marcin Laskowski: Wyniki ankiety  nt. otwartego dostępu do publikacji naukowych

Please wait while PDF to Flipbook viewer is loading...

– Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu:

Seminarium szkoleniowe – Prawo autorskie i otwarty dostęp do publikacji naukowych. MNiSW, Warszawa, 28 lutego 2018.

Jolanta Przyłuska: Doświadczenia praktyczne we wprowadzaniu polityki otwartego dostępu i realizacji projektów dotyczących zarządzania wiedzą i udostępniania zasobów nauki.

Please wait while PDF to Flipbook viewer is loading...

– Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie 2 referatów:

Konferencja: „Biblioteki medyczne wobec współczesnych wyzwań: otwarta nauka – otwarta przestrzeń” XXXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, Lublin 17-19 września 2018

  1. Jolanta Przyłuska: Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań w projekcie Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, jako kamień milowy w drodze do otwartości.

Please wait while Flipbook PDF viewer is loading...

oraz

  1. Jolanta Przyłuska, Anna Radomska, Marcin Laskowski: Analiza otwartości polskich publikacji medycznych na podstawie bazy WoS.

Please wait while PDF to Flipbook viewer is loading...

– Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu:

III Seminarium z Cyklu Otwieranie Nauki – Praktyka i Perspektywy: „Library Connect: Wyzwania dla bibliotek akademickich w kontekście ustawy 2.0 i otwartej nauki”, Poznań, UAM, 13-14 listopada 2018.

Jolanta Przyłuska: Otwarty mandat jako realizacja zasad otwartości na przykładzie projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.

Please wait while PDF to Flipbook viewer is loading...


Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Prezentacje PPM: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi