Wspólna polityka otwartości

W ramach Zadania 3. „Przygotowanie zasobów do wprowadzenia do systemu, wprowadzenie i udostępnianie zasobów” zespół ds. polityki otwartości wypracował tekst oraz ścieżki dojścia do wspólnej polityki otwartego dostępu wraz regulaminem repozytoriów lokalnych.  Jednolity tekst polityki otwartości został poparty analizą prawną w jednostkach i jest zgodny z definicją polityki otwartego dostępu rekomendowaną przez MNiSW.

Podzadanie 3.1. „Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań” zakończyło się kamieniem milowym i umożliwia realizację kolejnych zadań związanych z przygotowaniem danych do systemu.  W okresie od września do października 2018 roku Polityka Otwartego Dostępu Polskiej Platformy Medycznej weszła w życie u wszystkich partnerów projektu.