Licencje CC

W zakładce „Wzory licencji CC do pobrania” zostały umieszczone wzory umów licencyjnych, jakie Autorzy i Twórcy będą mogli podpisywać z Partnerami Projektu PPM, by utwór lub dane badawcze mogły znaleźć się w Repozytorium PPM.

Wkrótce wraz z treścią poszczególnych licencji (opartych na wzorach licencji Creative Commons 4.0) zamieścimy krótką instrukcję, którą licencję wybrać, by pozwolić innym korzystać ze swojego utworu w sposób otwarty, a jednocześnie zgodny z wolą Autora lub Twórcy.
Jeśli Autor już opublikował swój utwór na dowolnej licencji CC – nie musi po raz kolejny podpisywać umowy.

Licencje CC można znaleźć również na stronie Creative Commons Polska https://creativecommons.pl/, na której znajduje się również przyjazny „pomocnik” wskazujący, która licencja jest zgodna z decyzją Autora lub Twórcy – wystarczy odpowiedzieć na dwa krótkie pytania. Więcej na
stronie: https://creativecommons.org/choose/?lang=pl.